Det lønner seg å ha gjeld!

gjeld Jun 07, 2015

Det vil lønne seg å ha gjeld når pengene du låner brukes til investeringer som gir høyere avkastning enn det du betaler i renter på gjelden.

For mange blir setningen ovenfor til «det lønner seg å ha gjeld» med en gang de leser den. Det er lett å forsvare gjelden sin med at det jo, som alle vet, lønner seg. Jeg er ikke sikker på om de selv skjønner hva de mener. Så la oss tenke litt.

  • «Det lønner seg å ha gjeld». Nei. Det lønner seg ikke å ha gjeld. Det koster penger å ha gjeld!
  • «Skattefradraget gjør at det lønner seg å ha gjeld». Nei igjen. Skattefradraget er på 27 % av renteutgiftene. Resten betaler du selv. Det koster. Det lønner seg ikke.
  • «Det lønner seg å ha gjeld så jeg slipper formueskatt». Hurra for deg som har stor formue, men rentene på gjelden vil uansett koste deg mer enn formeskatten.
  • «Nå som rentene er så lave….» koster det mindre å ha gjeld, ja. Men det lønner seg fortsatt ikke.
  • ..med mindre du investerer de lånte pengene smart.

Som sagt kan det lønne seg å ha gjeld. Jeg har ingenting imot å sette seg i gjeld for å finansiere bolig eller studier. Disse investeringene er i tillegg ikke bare økonomiske investeringer, men også investeringer i egen lykke. Det vil også etter all sannsynlighet lønne seg å investere i aksjefond før boliglånet er nedbetalt. Forventet avkastning på fondene er jo høyere enn dagens lånerente.

Velger du avdragsfritt lån fordi det lønner seg å ha gjeld?

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.