Kategori: Inntekt

Noe nytt på lønnsslippen?

Resultatet av årets lønnsforhandlinger er her. Hva skal du gjøre med pengene? På de fleste arbeidsplasser reguleres lønnen årlig. Kanskje er du medlem i en fagforening som har forhandlet frem årets oppgjør for deg, eller du har hatt lønnssamtale med sjefen. Forventningene til lønnsvekst er svak i Norge nå, og…

Les videre