Betingelser


Når du gjennomfører et kjøp fra Lise Vermelid Kristoffersen, samtykker du til betingelsene nedenfor.

 

 1. Din bruk av innholdet på sidene
  Alle kjøp er personlige. Det betyr at all innlogging, tilgang og bruk av ressursene kun kan benyttes av deg. Brudd på denne betingelsen vil føre til at du mister tilgangen, uten refusjon.

Det er ikke tillatt å kopiere, videreformidle eller videreselge noe av innholdet til KLise Vermelid Kristoffersen. Brudd på denne betingelsen vil kunne få rettslige konsekvenser, samt at du mister tilgangen, uten refusjon.

 1. Tilgang til innholdet
  Du får tilgang til innholdet på kurssidene idet du gjennomfører kjøpet.

Du beholder tilgangen så lenge kurset er tilgjengelig i Kajabi.

 1. Anonymitet
  Jeg behandler alle dine data i tråd med personvernerklæringen.
 2. Pris
  Produktet kjøpes som en engangsbetaling, om ikke annet er spesifikt på salgssiden. 
 3. Betaling
  Betalingen gjennomføres via Stripe, en av mine samarbeidspartnere. Kjøp med kort er avgiftsfritt.

Alle transaksjoner blir sendt kryptert via via SSL (Secure Sockets Layer) og er helt trygge.

Kontaktinformasjon og betalingsinformasjon som lagres ved kjøp, oppbevares i tråd med personvernerklæringen.

 1. Angre kjøpet
  Angreretten gjelder ikke ved kjøp av denne typen digitale produkter ( 6 §22):

" tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen."

 1. Ansvarsfraskrivelse
  Lise Vermelid Kristoffersen gjør sitt ytterste for å oppdatere og kvalitetssikre innholdet i produktet, men feil kan forekomme. Lise Vermelid Kristoffersen tar ikke ansvar for eventuelle feil, mangler, bøter, gebyr eller tap som kan oppstå ved feil på, eller feil bruk av, innholdet.

Det gis ingen garantier for resultater som følge av bruken av innholdet.

Betingelsene kan bli oppdatert, og du er til enhver tid bundet av de gjeldende betingelsene.

Publisert: 04.09.2022

Sist oppdatert: 04.09.2022