Juni 2017

forbruk Jul 16, 2017

Halve året har gått, og jeg fortsetter med de månedlige forbruksrapportene mine. Her kommer tallene for juni.

INN:

Lønn: 53 969 kr. Juni er feriepengemåned!

Ekstrajobb: 1 250 kr

Totalt inn: 55 219 kr

UT:

Gaver: 910 kr

Mat på jobb: 228 kr. Har hatt med matpakke om vi har hatt brød hjemme. Fortsetter med å ha mat på jobb som et eget punkt her for å motivere meg til å ha med matpakke enda oftere.

Helse: 644 kr

Felleskortene(13/4 – 16/5): 10 359 kr fordelt på:

  • oppussing og interiør: 1 491 kr
  • mat: 7 350 kr Her er det så mye rom for forbedring! Til høsten bli det en ny vår med eget budsjett på take away og ukeplaner for middager.
  • bil og transport: 99 kr
  • diverse: 1 419 kr (inkluderer bl.a. massasje. En sjelden luksus!)

Totalt forbruk: 12 141

Jeg sparte 40 000 kr på sparekonto, 750 kr i fond og betalte 2 262 kr på studielånet. Med et forbruk på 12 141 kr endte måneden på 55 153 ut.

Hvordan jeg da ligger an med sparemålet for 2017.kommer i neste post!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.