Kredittkort! Gjeld, smart bruk og fordeler

lån Sep 20, 2021

Kredittkort er virkelig et tveegget sverd. Mange gode fordeler om det brukes på en smart måte. Uheldige (les: dyre) følger om det brukes feil.

Og når jeg skriver feil mener jeg at du ikke følger denne regelen:

Bruk kun kredittkort om du har pengene du låner på konto.

Så kun når du kunne ha valgt å bruke kortet som er koblet til bankkontoen din mener jeg det er greit å bruke kredittkort. Og grunnen til at jeg sier det er at kredittkortbruk er et dyrt lån. Et veldig dyrt lån. Betaler du ikke beløpet tilbake når regningen kommer, begynner rentene å løpe. Og begynner rentene å løpe, er ikke fordelene verdt noen ting.

Hva er fordelene med kredittkort?

  1. Cashbacs, andre medlemsfordeler og rabatter. 
  2. Rentefritt lån på opptil 45 dager med de fleste kort
  3. Mer sikkerhet. Enklere å få pengene tilbake hvis du blir svindlet eller ikke får...
Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.