I 2016 var jeg 1 661 kroner unna å nå sparemålene jeg hadde satt meg. l år skal jeg derfor finregne måned for måned for å...